Namysłów, opolskie

Namysłów mało znany…

Pozostajemy jeszcze w województwie opolskim. Bohaterem dzisiejszego artykułu będzie jeden z ważniejszych ośrodków miejskich tego regionu, a mianowicie Namysłów. Osada znajduje się w północnej części województwa, jest siedzibą powiatu i gminy. Miasto to jest ciekawe z tego względu, że zachowało średniowieczne zabytki. Należałoby tutaj wymienić trzy kościoły, dawny zamek, ratusz czy mury obronne. Namysłów jest jednym z najstarszych miast na terenie Opolszczyzny. Jest dobrze skomunikowany ze stolicą regionu oraz innymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Miasto do 1945 roku było w granicach Niemiec. Od 1945 jest natomiast pod polską jurysdykcją. Bardzo dużo mieszkańców Namysłowa wywodzi się z dawnych Kresów Wschodnich. Nazwa osady pochodzi od wyrazu „myśleć”. Jeden z niemieckich uczonych stwierdził, iż Namysłów to nic innego, jak „siedziba mądrych ludzi”. Nazwa miejscowości ma więc polskie pochodzenie. Do 1945 roku używano niemieckiej nazwy Namslau. Zgermanizowana nazwa utraciła swoje pierwotne znaczenie. Niemcy nie zaprzeczali jednak, że wywodzi się ona z języka polskiego.

Osada posiada ciekawe zabytki. Zapoznać się z nimi możecie Państwo podczas dzisiejszej fotograficznej relacji. Zapraszam serdecznie!

Gotycki ratusz

Budowla powstała w latach 1374-1378. Jest to jedna z najlepiej zachowanych gotyckich budowli świeckich na terenie współczesnej Polski. Wieża natomiast jest barokowa i mierzy 57 metrów. Zegar na wieży ratuszowej umieszczono w latach 20. XVII stulecia. Budowla była niejednokrotnie niszczona przez pożary. Od 1823 roku w piwnicach ratusza był prowadzony wyszynk wina. Na początku XXI wieku obiekt gruntownie odrestaurowano. Podczas owych prac dużo czasu poświęcono elementom gotyckim, które udało się jeszcze bardziej wyeksponować. W pomieszczeniach ratusza znajduje się obecnie restauracja. Budowla ta jest bardzo stara i prezentuje się znakomicie. Rzadko można spotkać ratusz, który zachował tak dużo gotyckich elementów.

Rynek namysłowski

Krakowska Brama Wjazdowa, XIV wiek

System murów obronnych, XIV-XV stulecie

Browar

Zamek książęcy, XIV wiek, przebudowany XVI/XVII w. 

Muzeum Techniki Młynarskiej

Izba Regionalna, 1789

Budynek poczty, neogotyk

Dworzec kolejowy

Mural nawiązujący do historii miasta

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, gotycki z XIV stulecia 

Kościół św. Franciszka i św. Piotra, gotycki z XIV stulecia

Kościół św. św. Piotra i Pawła z XV wieku, gotycki

Namysłowskie śpiochy… 

Warto przyjechać do Namysłowa!

Literatura:

  • Przewodnik z serii „Polska Niezwykła”, część o województwie śląskim i opolskim;
  • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Namysłowie;

Zdjęcia:

  • Andrzej Pietruszka, 20 maja 2023 r.
Autor: Andrzej Pietruszka