Zamek w Kieżmarku, Slovensko

Zamek w Kieżmarku, w sumie jak każda budowla tego typu, miał na celu bronić miasto przed nieprzyjacielem. Pierwsza pisemna wzmianka o omawianym obiekcie pochodzi z roku 1463. Budowniczymi kieżmarskiego zamku była rodzina Zapolskych. W 1528 roku obiekt przeszedł w ręce Hieronima Łaskiego, przyjaciela Zapolskych. Jego syn Albert ożenił się z polską szlachcianką Beatą Kościelską, która była od niego starsza na dwadzieścia lat. W literaturze przedmiotu można doczytać się, iż poślubił ją dla pieniędzy. Kościelska była bardzo bogatą szlachcianką. W roku 1571 zamek przeszedł we władanie zarządcy Górnych Węgier Jana Ruebera. Kilka lat później budowla stała się własnością rodziny Thokoly. Doprowadzili oni do kilku zamieszek w mieście. Powodem ich występków było to, iż nie zgadzali się z polityką prowadzoną przez cesarza. Ostatecznie wszystkie majątki tej rodziny zostały skonfiskowane. Ostatnim właścicielem zamku był Ferdynand Rueber, który go sprzedał władzom miejskim w roku 1702. Formalnie w roku 1720 miasto stało się zarządcą omawianej budowli.

Za czasów rodziny Thokoly zamek zyskał formę renesansową. Poprzednio była to budowla gotycka. W latach 1657-1658 do obiektu dobudowano barokową kaplicę. Nieco później przy zamku powstały stajnie. Budowla pełniła różnorakie funkcje, gdy przeszła pod pieczę władz miejskich. Kilkakrotnie obiekt płonął. Dopiero w drugiej połowie wieku XIX pojawiły się pomysły założenia w zamku muzeum. Ostatecznie placówkę muzealną otwarto w roku 1931. Podczas drugiej wojny światowej wiele zabytkowych eksponatów zostało rozkradzionych. W drugiej połowie XX wieku trwał generalny remont zamku. Obecnie pełni funkcje muzealne oraz jest centrum życia kulturalnego miasta Kieżmark.

Informacje na podstawie ulotki w języku słowackim. Foto Andrzej Pietruszka, czerwiec 2024. Zapraszam do obejrzenia zdjęć zamku w Kieżmarku.

Autor: Andrzej Pietruszka

Dodaj komentarz

Jeden komentarz

  • LP

    Zamki pełniły przede wszystkim funkcje obronne, ale były też poniekąd miejscem zamieszkania. Człowiek od zarania dziejów w swojej naturze posiada chęć przyozdabiania i upiększania swego domoctwa. Świadectwem tego jest i zamek w Kieżmarku. We wnętrzu odnajdujemy wiele oryginalnych pozostałości: malowideł i elementów obramowania. A tak naprawdę ma wygląd nie zamku, a pałacu, może to akurat skutki wielu zmian budowlanych w ciągu wieków. A i każdy z właścicieli na pewno miał swoją wizję architektoniczną zamku. Tak czy inaczej, jest miejscem kulturalnych spotkań i atrakcją turystyczną ciekawego historii podróżnika.