Imbramowice, małopolskie

Imbramowice to duża wieś w powiecie olkuskim, w gminie Trzyciąż, w północnej części województwa małopolskiego. Najbardziej znanym zabytkiem omawianej osady jest klasztor sióstr Norbertanek. Miejsce to licznie odwiedzają pielgrzymi oraz turyści. Region, który będziemy dziś poznawać, nazywany jest Doliną Dłubni (Dłubnia to rzeka). Imbramowice to jedna z najstarszych osad w północnej części województwa małopolskiego. Do tej pory rzadko odwiedzałem ten zakątek regionu. Muszę chyba nadrobić trochę zaległości. Zapraszam na spacer po Imbramowicach.

Klasztor w Imbramowicach

Klasztor w Imbramowicach założono w roku 1225. Został on ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża oraz jego wuja, komesa Imbrama. Podejrzewam, że to właśnie na jego cześć nazwano omawianą tutaj miejscowość. Pierwotne zabudowania nie dotrwały do dnia dzisiejszego, ponieważ strawił je pożar. Owe tragiczne wydarzenie miało miejsce w roku 1710. Budowla sprzed pożaru zapewne reprezentowała styl gotycki. Nowy kościół klasztorny wznoszono w I połowie XVIII wieku, a mianowicie w latach 1711-21. Budowla ta reprezentuje styl barokowy, aczkolwiek na ścianach kościoła klasztornego można zauważyć zamurowane gotyckie okna. Nie wiem, czy są one pozostałością poprzedniej świątyni. Chociaż może też to być dekoracja, która jedynie nawiązuje do gotyku, czyli dominującego stylu sprzed pożaru. Ciekawie reprezentuje się wieża kościelna, brama wjazdowa oraz liczne figury wykonane z kamienia. Przepiękne jest wnętrze kościoła, które jest całkowicie barokowe. Warto też zobaczyć spichlerz klasztorny.

Biały Domek

Obiekt został wybudowany w XVIII stuleciu. Pierwotnie pełnił funkcję szpitala dla ubogich. Obecnie znajduje się w nim biblioteka oraz Izba Regionalna.

Kapliczka słupowa

Kościół Benedykta Opata, lata 30. XVIII wieku

Źródło Hydrografów

Na stronie Geotyda.pl można przeczytać, iż jest to „Jeden z piękniejszych i cenniejszych przyrodniczo wypływów znajdujących się na obszarze jurajskich parków krajobrazowych. Zlokalizowany jest w strefie uskokowej. Woda wypływa spod zbocza, a także spod dna misy źródliskowej, ulegając intensywnemu zjawisku pulsowania. W niszy źródliskowej stwierdzono obecność wielu ciekawych gatunków flory i fauny – kiełżów, wypławków, chruścików oraz rzadkich gatunków okrzemek znajdujących się na Czerwonej Liście Glonów Polski – Fallacia subhamulata oraz Navicula striolata. Ze względu na swoje niepowtarzalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i poznawcze, od 31 stycznia 2002r. chronione jest pod postacią pomnika przyrody nieożywionej…”

Na obrzeżach Imbramowic znajduje się też zabytkowy cmentarz. Są na nim pochowani m.in. powstańcy styczniowi. Warto też dodać, że Imbramowice były w zaborze rosyjskim.

Imbramowice to niewątpliwie ciekawa miejscowość. Więcej informacji o wiosce można przeczytać na lokalnej stronie imbramowice.pl.

Info na podstawie strony imbramowice.pl, geotyda.pl oraz książki „Kraków i okolice. Wycieczki i trasy rowerowe”, która została wydana przez wydawnictwo Bezdroża.

Zdj. Andrzej Pietruszka, drugi stycznia br.

Autor: Andrzej Pietruszka