Ryczów k. Wadowic, małopolskie

Ryczów to wieś w powiecie wadowickim województwa małopolskiego, w gminie Spytkowice. Osada leży przy linii kolejowej z Krakowa do Oświęcimia. Do najważniejszych zabytków miejscowości należałoby zaliczyć pałac, kościół parafialny oraz kaplicę cmentarną. Zapraszam na spacer po zabytkach Ryczowa.

Krótki rys historyczny

Nazwa miejscowości pochodzi od zasadźcy, który miał na nazwisko Rycz lub Ricz. Prowadził on na omawianych terenach akcję kolonizacyjną, którą zlecili Cystersi z Mogiły (obecnie część Nowej Huty). W roku 1345 wydano dokument, w którym widnieje adnotacja o wiosce Ryczów. Warto podkreślić, iż opisywana miejscowość była cysterską wsią klasztorną. Ryczów pierwotnie funkcjonował na prawie zatorkim. Później zastąpiono je prawem polskim, przez co wieś stała się częścią ówczesnej Polski.

Po rozbiorach Rzeczypospolitej Ryczów znalazł się pod jurysdykcją austriacką. W tamtych okresie Cystersi utracili swoje ziemie na rzecz tak zwanego Funduszu religijnego. Od roku 1790 osada była w posiadaniu Dzieduszyckich herbu Sas. W roku 1855 Ryczów przeszedł w ręce Tutysa i Seweryny Drohojowskich herbu Korczak. W roku 1861 Tytus Drohojowski ufundował dla swojej zmarłej żony neogotycką kaplicę na miejscowym cmentarzu. W latach 1862-1864 wybudował on również pałac, a obok niego założył park w stylu angielskim. Po śmierci Drohojowskiego miejscowy majątek przeszedł w posiadanie córki Józefy oraz jej męża, Mieczysława Błażowskiego. W roku 1936 Ryczów zakupił gen. Zbigniew Piasecki. Był on żołnierzem Legionów Polskich, uczestniczył również w wojnie polsko-bolszewickiej oraz wojnie obronnej Polski w roku 1939. Za swoje zasługi był nagradzany kilkakrotnie Orderem Virtuti Militari.

5 września 1939 roku Ryczów został zajęty przez Niemców. Dopiero w styczniu 1945 roku miejscowość została wyzwolona spod okupacji nieprzyjaciela. Po wojnie gen. Piaseckiemu odebrano miejscowy majątek. Dwór powrócił w ręce jego potomków w roku 1991. W literaturze przedmiotu można doczytać się, iż to właśnie za czasów generała Piaseckiego ryczowski pałac przeżywał swoje lata świetności.

Pałac w Ryczowie

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski

Jest to budowla, która powstała w latach czterdziestych XX stulecia. W Ryczowie znajdował się niegdyś drewniany kościół, ale został przeniesiony do skansenu w Wygiełzowie.

Stary kościół, obecnie w skansenie w Wygiełzowie k. Oświęcimia

Kaplica cmentarna, lata 60. XIX stulecia

Budowlę została wzniesiona na polecenie Tytusa Drohojowskiego, właściciela miejscowego pałacu. Kaplica miała pełnić funkcję mauzoleum dla jego zmarłej żony Seweryny.

Informacje na podstawie tablic informacyjnych obok kościoła w Ryczowie. Warto przyjechać do Ryczowa, to urocza wioseczka.

Zdjęcia Andrzej Pietruszka, 4 marca 2023 roku

 

Autor: Andrzej Pietruszka